کاتالوگ محصولپورتال آموزشی متسسیستم پیشنهاد محصولرویداد فروشندگان برتر
بلاگتیم اجراییفرصت‌های شغلیدرباره ماتماس با ما

دستورالعمل رفتاری حق‌العمل‌کاران


 
دستورالعمل رفتاری حق‌العمل‌کاران شرکت به عنوان ضمیمه قرارداد همکاری در جهت ایجاد تعامل اخلاقی و سازنده بین حق‌العمل‌کاران شرکت و همچنین مشتریان به عنوان سفیران و مروجان محصولات نقش مهمی در فرهنگ کاری شایسته نام و نشان تجاری شرکت خواهد داشت. از این رو کلیه حق‌العمل‌کاران ملزم به رعایت مفاد این دستورالعمل خواهند بود و در صورت عدم رعایت این دستورالعمل برابر با قرارداد همکاری با حق‌العمل‌کاران خاطی برخورد خواهد شد.

 

 

تعهدات رفتاری حق‌العمل‌کار در تعامل با محیط شرکت

 

1. محیط شرکت اعم از سایت، شعبات حضوری و پرسنل می‌باشد. هرگونه استفاده و ارتباط با اجزاء محیط می‌بایست بر پایه احترام و حسن نیت و مطابق با رویه‌های از پیش تعریف شده در شرکت صورت گیرد و هرگونه درخواست خارج از رویه مصداق رفتار غیر حرفه‌ای و غیر اخلاقی می‌باشد.

2. هرگونه رفتار تهاجمی، پرخاشگری، خشونت و تهدید به صورت کلامی و متنی در تعامل با اجزاء محیط که باعث ایجاد ترس و حس تهدید شود، مصداق رفتار خارج از عرف بوده و فرد خاطی به عنوان شخص بر هم زننده نظم مشمول اخطار و جرایم داخلی شرکت نظیر تعلیق و ابطال کد حق‌العمل‌کاری قرار خواهد گرفت.
 

 

تعهدات رفتاری حق‌العمل‌کار در تعامل با مشتریان   

 

موارد اشاره شده در ذیل مصداق رفتار غیر حرفه‌ای و غیر اخلاقی قلمداد می‌شود:
1. ارائه هرگونه اطلاعات مرتبط با محصول به مشتریان فراتر از ادعاهایی که شرکت در کانال‌های ارتباطی خود اعلام می‌کند.
2. سوءاستفاده از عدم اطلاعات و آگاهی مخاطب به علت فقر اطلاعاتی مشتری برای جلب نظر و هدایت افکار فرد.
3. ادعای غیر واقعی نسبت به درآمد بیش از آنچه که حق‌العمل‌کار ماهیانه به عنوان حق‌الزحمه دریافت می‌کند.
4. معرفی محصول و فرصت کسب درآمد بدون ارائه اطلاعات زیر:

• هویت و آدرس شرکت؛

• ویژگی‌های اصلی محصول پیشنهاد داده شده؛

• قیمت محصول به علاوه همه مالیات‌های مربوطه؛

• هزینه ارسال

• شرایط پرداخت و ارسال

• وجود حق استرداد یا انصراف؛

• جزئیات و محدودیت‌های خدمات پس از فروش.

• اطلاعات داده شده به مصرف‌کننده باید به صورت شفاف، قابل درک و با رعایت حق تقدم و حس نیت باشد.

 

5. اصرار و پافشاری برای خرید کالا یا عضویت در شرکت به عنوان حق‌العمل‌کار به صورت حضوری و تلفنی بعد از درخواست مشتری مبنی بر عدم پیگیری در ارتباط با موارد ذکر شده.
6. ثبت کد حق‌العمل‌کاری و یا مشتری ترجیحی بدون اطلاع دقیق شخص در ارتباط با مزایا و کارکرد کد حق‌العمل‌کاری.
7. استفاده از کودکان در جهت تبلیغ و معرفی محصول.
 

 

تعهدات رفتاری حق‌العمل‌کار در تعامل با یکدیگر   

 

موارد اشاره شده در ذیل مصداق رفتار غیر حرفه‌ای و غیر اخلاقی قلمداد می‌شود:

1. تهیج و ترغیب حق‌العمل‌کار گروه دیگر برای فعالیت در خط حمایتی خود از طریق ثبت کد حق‌العمل‌کاری دیگر با اطلاعات هویتی اقوام نزدیک.
2. تهیج و ترغیب مشتری‌های حق‌العمل‌کار دیگر به منظور ثبت درخواست خرید از خود.
3. بدگویی و بدنامی و تخریب حق‌العمل‌کار دیگر به صورت کلامی و متنی در مواجه با گروه فروش خود.
4. ایجاد گمراهی به صورت آگاهانه به منظور اختلال در عملکرد حق‌العمل‌کار دیگر از طریق ارائه اطلاعات غلط به فرد.
5. سلطه جویی و تسلط گرایی با سوء‌استفاده از فقر اطلاعاتی و ارائه اطلاعات غلط به حق‌العمل‌کار دیگر از طریق ایجاد حس رعب و عدم اطمینان نسبت به از دست دادن کد حق‌العمل‌کاری.
6. اعتبار بخشی کاذب به خود از طریق نسبت دادن روابط ویژه با پرسنل و مدیران شرکت برای حق‌العمل‌کار دیگر.
7. ترغیب و تشویق حق‌العمل‌کار دیگر به هرگونه فعالیتی که از مصادیق تخلف و نقض تعهدات قراردادی می‌باشد.
8. هرگونه رفتار تهاجمی، پرخاشگری، خشونت و تهدید به صورت کلامی و متنی در تعامل با حق‌العمل‌کار دیگر که باعث ایجاد ترس و حس تهدید شود، مصداق رفتار خارج از عرف بوده و فرد خاطی به عنوان شخص بر هم زننده نظم مشمول اخطار و جرایم داخلی شرکت نظیر تعلیق و ابطال کد حق‌العمل‌کاری قرار خواهد گرفت.